Hotel "Korona" dysponuje salą VIP mogącą pomieścić około 50 osób w ustawieniu kinowym. Sala posiada wymagane oświetlenie, klimatyzację jak również wysokiej jakości sprzęt multimedialny.

Na życzenie gości sala może być aranżowana w/g potrzeb.

Propozycje ustawienia sali:

  • ustawienie szkolne - 35 osób,
  • ustawienie kinowe - 50 osób,
  • ustawienie w podkowę - 25 osób po zewnętrznej stronie, od wewnątrz 10 osób,
  • ustawienie w kształcie litery L,
  • jeden długi stół,
  • kwadrat.

Podczas trwania konferencji naszym Gościom oferujemy przerwy kawowe:

  • jednorazową - 20,00 zł/osoba
  • ciągłą (uzupełniana) - 32,00 zł/osoba

Koszt wynajmu sali - 70,00 zł/godz.  ( Cena dotyczy rezerwacji, która obejmuje jedynie wynajem sali wraz z wyposażeniem bez  przerwy kawowej lub jakichkolwiek usług gastronomicznych)

Koszt wynajmu sali - 60,00 zł/godz.  ( Cena dotyczy rezerwacji, która obejmuje :wynajem sali + przerwy kawowej )

Koszt wynajmu sali - 50,00 zł/godz. / 300zł/dzień (kolejny dzień wynajmu sali (200zł/dzień)  ( Cena dotyczy rezerwacji, która obejmuje : pobyt grupy w hotelu (nocleg) + wynajem sali + przerwy kawowej )

 

Podane ceny są cenami brutto.

 

Sala dolna
Sala dolna
Sala górna
Sala górna